Warsztaty

II edycję Warsztatów Uwielbienia tańcem i z flagami rozpoczniemy jesienią br. Szczegółowe informacje podamy pod koniec sierpnia.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Na warsztatach będziemy się uczyć jak uwielbiać Boga i modlić się tańcem. Będziemy odkrywać biblijne korzenie tańca, duchowe znaczenie gestów i ruchu, znaczenie flag i sztandarów w biblii, biblijną symbolikę kolorów.

Warsztaty poprowadzą Dorota i Kuba Herok. Kuba i Dorota są razem w posłudze uwielbienia od 18 lat. Przez te lata prowadzili uwielbienie i nauczania na wielu konferencjach, szkołach uwielbienia, domach modlitwy w Polsce i za granicą. Kuba jest liderem uwielbienia, Dorota posługuje w modlitwie tańcem.

Prowadzący:

Dorota Herok - od 17 lat zajmuje się uwielbieniem i modlitwą tańcem oraz tańcem izraelskim. Jej główny przekaz to intymność z Bogiem oraz prorocze uwielbienie za pomocą tańca, ruchu, używając flag i biblijnego znaczenia kolorów. Prowadziła wiele projektów tanecznych, nauczała na temat tańca uwielbienia, oraz prowadziła taniec i warsztaty na różnych konferencjach szkołach uwielbienia, w domach modlitwy w wielu miejscach w Polsce i za granicą ( m.in. Izrael, Finlandia, Niemcy, Ukraina, Czechy, Słowacja ) . Przez lata wytrenowała wielu tancerzy uwielbienia, liderów tańca, pomogła wielu wspólnotom i kościołom ustanowić służbę uwielbienia tańcem. Prowadziła tańce uwielbienia z flagami podczas XIX, XX i XXI Spotkania Młodych LEDNICA 2000, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a także koncertu „Bóg liczy na Ciebie! ŚDM. JESTEŚMY RAZEM!” Przez ostatnie lata jest również zaangażowana w prowadzenie tańca na konferencjach w Izraelu ( All Nation Convocation Jerusalem, Succot Celebration Conference Jerusalem ) Współpracowała m.in. z zespołem TGD., misją 22:22. Jest także nauczycielem i choreografem tańców żydowskich i izraelskich, prowadzi zespół tańca " Klezmer" w Cieszynie. Absolwentka Chrześcijańskiej Szkoły Pantomimy, Dramy i Tańca. Dorota wraz z Kubą prowadzili w tym roku na I i II turnusie rekolekcji „Jezus Żyje!” warsztaty  flagowania i tańca na poziomie „Głębiej w uwielbienie”.

 

Kuba Herok

Tematy które będą poruszane na tym cyklu warsztatów:
- taniec i mowa gestów w Biblii
- taniec w izdebce, taniec jako owoc intymnego spotkania z Bogiem
- ciało jako świątynia Ducha Świętego
- duchowe znaczenie gestów i tańca
- znaczenie sztandarów w Piśmie Świętym
- symbolika kolorów w Piśmie Świętym
- używanie flag i sztandarów w uwielbieniu
- taniec proroczy - taniec w Duchu
- ruch i taniec we wstawiennictwie i walce duchowej
- taniec jako narzędzie ewangelizacji
- taniec w zespole
- współpraca pomiędzy zespołem muzycznym a tanecznym
- taniec w kontekście osobistym, w kościele i narodzie

Ważna informacja -  nie będzie możliwości dołączenia w trakcie trwania cyklu warsztatów, chyba że prowadzący wyrażą na to zgodę.