Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

Ekumeniczna modlitwa za prześladowanych chrześcijan
Niedziela 15 listopada 2020 r. godz. 17:00 - 19:00
Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II          Udział w wydarzeniu w wersji Online: LINK

 

 

 

 

Plan:
17:00 - przywitanie, przedstawienie prowadzących
            - modlitwa uwielbienia
            - prezentacja krajów, w których są prześladowani chrześcijanie,
            - modlitwa wstawiennicza za prześladowanych i ich ojczyzny,


Organizatorzy:

fundacja Inicjatywa MISSIO, Open Doors, fundacja BLESS,
katolickie wspólnoty: Samarytanie, Effata, Szekinah, Skauci Króla,
parafa Ewangelicko - Augsburska, Kościół Zielonoświątkowy,

W tym roku będziemy gościć:

ks. dr Adama Palion - przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i Dialogu Ekumenicznego, delegata Arcybiskupa ds. ekumenizmu,

Konrada Ciempkę – Dyrektora Biura Regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" w Krakowie
Łukasza Wilczyńskiego - prelegenta Open Doors

Link do strony Open Dors:
https://www.opendoors.pl/badz-aktywny/dzien-modlitwy-za-przesladowany-kosciol