Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół 2023

Ekumeniczna modlitwa za Prześladowanych Chrześcijan
Niedziela 19 listopada godz. 17 – 19, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II, w Gliwicach

 

 

 

 

 

Plan wydarzenia:
17.00 - przywitanie, przedstawienie prowadzących,
             - modlitwa uwielbienia,
             - prezentacja krajów, w których są prześladowani chrześcijanie,
             - modlitwa wstawiennicza za prześladowanych i ich ojczyzny,


W tym roku będziemy gościć:

ks. dr Adama Paliona - przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej
i Dialogu Ekumenicznego, delegata Arcybiskupa ds. ekumenizmu,
Leszka Osieczkę - kierownika Open Doors Polska,
Konrada Ciempkę – Dyrektora Biura Regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" w Krakowie
Przemysława Wilczyńskiego - prelegenta Open Doors

Organizatorzy:

Fundacja Inicjatywa MISSIO, Open Doors, Stowarzyszenie JEDNO,
Zbór Zielonoświątkowy Arka, Miasto Chwały,
katolickie wspólnoty: Samarytanie, Effatha, Szekinah, Niosąca Ducha, Moje w niej upodobanie, Referat Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej,